Nihče ne bi smel umreti zaradi poklicnega raka!

4. februarja obeležujemo svetovni dan boja proti raku.

Vsako leto približno 100.000 evropskih delavcev izgubi življenje zaradi raka, kar pomeni, da je rak najpogostejši vzrok smrti, ki so povezane z delom. Glavni vzrok za to mračno statistiko je izpostavljenost dejavnikom, ki povzročajo raka. Diagnoza je pogosto postavljena več let po izpostavljenosti, saj je obdobje od izpostavljenosti do nastanka raka lahko zelo dolgo. Delavec je lahko zato že v pokoju, ko se bolezen pojavi.

Izpostavljenost rakotvornim snovem ogroža splošno zdravje in kakovost življenja delavcev in vpliva na njihovo prisotnost na delovnem mestu ter storilnost. Rak ne povzroča samo trpljenja posameznika, ampak ima velik vpliv tudi na družbo. Neposredni stroški izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu v Evropi se ocenjujejo na 2,4 milijarde evrov letno. Če upoštevamo stroške zdravstvenega varstva in izgubo storilnosti, pa se ocenjeni znesek povzpne na štiri do sedem milijard evrov letno (RIVM, 2016).

Da bi temu naredili konec, je ključnega pomena, da delavcem preprečimo stik z rakotvornimi snovmi.

STOP vas varuje!

S = ZAMENJAVA (Substitution)

Zamenjajmo rakotvorne snovi s snovmi, ki niso rakotvorne. Pri tem poskrbimo, da je nadomestna snov na splošno manj nevarna. Zamenjava je vedno prvi ukrep, ki ga je treba upoštevati.

T = TEHNIČNI UKREPI (Technical measures)

Tehnični ukrepi od zaprtih sistemov, opreme z vgrajenim odsesovalnim sistemom do lokalnega prezračevanja ter številne tehnike pomagajo nadzorovati vir in s tem znatno zmanjšajo izpostavljenost rakotvornim snovem. Ker tehnični ukrepi varujejo vse v vašem delovnem okolju, pomenijo prvi korak k zmanjšanju izpostavljenosti rakotvornim snovem.

O = ORGANIZACIJSKI UKREPI (Organisational measures)

V okviru organizacijskih ukrepov, ki pomagajo zmanjšati izpostavljenost rakotvornim snovem, se moramo vprašati: Smo zaprli vrata in pokrov? Ali za določene kemikalije ali procese uporabljamo za to namenjene prostore? Ali poskrbimo, da je izpostavljenih kar najmanj ljudi? So naša delovna mesta pospravljena in redno očiščena? Ali si vsi umijemo roke in obraz preden jemo, pijemo ali kadimo?

P = OSEBNA VAROVALNA OPREMA (Personal protective equipment)

Osebno varovalno opremo (OVO) je treba uporabljati, kadar zamenjava rakotvornih snovi ni mogoča. OVO pomaga preprečevati stik rakotvornih snovi s pljuči in kožo. Primeri OVO so rokavice in varovalna očala.

Slovenija se je leta 2021 pridružila Časovnemu načrtu za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnih mestih (Roadmap on Carcinogens). Pridružite se mu tudi vi!

Varujmo delavce pred izpostavljenostjo rakotvornim snovem!

Objavljeno dne 29. 01. 2024

Nazaj