Predstavitev e-orodja o nevarnih kemičnih snoveh

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vas vabi na spletno predstavitev e-orodja o nevarnih kemičnih snoveh. Gre za ponovitve seminarjev, ki smo jih izvajali v letih 2021 in 2022.

Nevarne kemične snovi so, žal, še vedno del prenekaterega delovnega procesa. Znamo varno ravnati z njimi?

E-orodje o nevarnih kemičnih snoveh prinaša pregled nevarnih kemičnih snovi in kemičnih izdelkov, ki so v uporabi na številnih delovnih mestih. Prinaša prilagojene nasvete za posamezne dejavnosti, kako izvajati dobre prakse in ukrepe ter upoštevati ustrezna pravila in predpise. S sprejemom priporočenih ukrepov lahko učinkovito zmanjšamo tveganja, ki jih povzročajo nevarne snovi in kemični izdelki. E-orodje je razvila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), temelji pa na švedskem priročniku KEMIGuiden avtorice Ann-Beth Antonsson. Za slovensko različico orodja je poskrbela Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

E-usposabljanje bo izvedla doc. dr. Barbara Novosel. Na razpolago so naslednji termini:

  • 19. 9. 2023, od 9.00 do 11.15,
  • 21. 9. 2023, od 13.00 do 15.15,
  • 27. 9. 2023 od 9.00 do 11.15 in
  • 28. 9. 2023 od 13.00 do 15.15.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne – prijavite se lahko na povezavi https://www.1ka.si/kemija2023 do zapolnitve prostih mest.

 

Usposabljanje je v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu ovrednoteno s 5 točkami.

 

Objavljeno dne 23. 08. 2023

Nazaj