V Sloveniji se danes začenja anketiranje v okviru največje evropske raziskave delovnih pogojev (EWCS, 2024)

Vse, ki vas bodo anketarji v teh dneh poklicali, prosimo, da se vabilu k sodelovanju odzovete, saj bomo samo tako dobili pravo sliko o delovnih pogojih v Sloveniji.

Evropsko raziskavo o delovnih pogojih (EWCS) izvaja Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (Eurofound).

Raziskava poteka v 35 državah; poleg držav članic EU zajema še Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Kosovo, Norveško, Severno Makedonijo, Srbijo in Švico. Anketiranih bo približno 50.000 delavcev in delavk. Gre torej za največjo evropsko raziskavo delovnih pogojev, ki se izvaja že od leta 1990.

Eurofound si z raziskavo prizadeva zajeti celovito sliko vsakdanje realnosti evropskih delavcev in delavk. Vprašanja se nanašajo na zaposlitveni status, trajanje in organizacijo delovnega časa, organizacijo dela, izobraževanje in usposabljanje, fizikalne in psihosocialne dejavnike tveganja, varnost in zdravje pri delu, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, sodelovanje delavcev pri upravljanju, dohodke in finančno varnost, zdravje in dobro počutje.

Da bi to edinstveno orodje za evropsko primerjalno analizo delovnih pogojev v prihodnosti ohranili in zagotovili možnost analize trendov, tradicionalni način osebnega pogovora prvič dopolnjujejo spletni intervjuji.

Rezultati raziskave bodo predstavljeni leta 2025.

Podatki so izjemno dragoceni tudi za Slovenijo, saj slovenskim odločevalcem in raziskovalcem zagotavljajo mednarodno primerljive podatke o delovnih pogojih po poklicih, gospodarskih dejavnostih in starostnih skupinah, ki so podlaga za oblikovanje uspešne politike zaposlovanja in socialne politike.

Seveda pa je kakovost podatkov odvisna od števila oseb, pripravljenih sodelovati v raziskavi. Zato vljudno prosimo vse, ki vas bodo anketarji v teh dneh poklicali, da se vabilu k sodelovanju odzovete.

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (Eurofound) je tristranska agencija Evropske unije. Njena naloga je zagotavljati informacije, nasvete in strokovno znanje o delovnih pogojih in trajnostnem delu, industrijskih odnosih, spremembah na trgu dela, kakovosti življenja in javnih storitev. Na ta način Eurofound podpira organe EU, države članice in socialne partnerje pri oblikovanju in izvajanju socialnih politik in politik zaposlovanja ter spodbuja socialni dialog na podlagi primerjalnih raziskav in analiz.

Objavljeno dne 12. 02. 2024

Nazaj