Varnost in zdravje pri delu v dejavnosti izobraževanja

Študija EU-OSHA potrjuje, da so v dejavnosti izobraževanja pogosto prisotna psihosocialna tveganja in tveganja, povezana s kostno-mišičnimi obolenji. Katere rešitve predlagajo avtorji študije?

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je oktobra 2022 objavila študijo o tveganjih za varnost in zdravje pri delu v dejavnosti izobraževanja, ki temelji na podatkih evropske raziskave ESENER (2014 in 2019). Študija potrjuje pogosto prisotnost psihosocialnih tveganj in tveganj, povezanih s kostno-mišičnimi obolenji. Po mnenju avtorjev je mogoče stanje varnosti in zdravja pri delu v tej dejavnosti izboljšati z boljšim upravljanjem, pri katerem bi morali tesneje sodelovati zaposleni, večjo ozaveščenostjo o tveganjih,  zagotavljanjem usposabljanja zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu in imenovanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu.

EU-OSHA organizira spletni seminar »OSH Management in the Education sector - what are European workplaces telling us?«, na katerem bo predstavila glavne ugotovitve študije. Na njem bodo sodelovali tudi predstavniki Evropske komisije in evropskih socialnih partnerjev.

Spletni seminar bo potekal v sredo, 26. aprila 2023, od 10.00 do 12.30. Potekal bo v angleščini. 

Program, dodatne informacije in povezava, preko katere se lahko prijavite, so na voljo na spletni strani EU-OSHA.

Objavljeno dne 17. 02. 2023

Nazaj