Zagotavljanje podpore državam kandidatkam in potencialnim kandidatkam na področju varnosti in zdravja pri delu

Včeraj se je v Ljubljani zaključila regionalna konferenca, na kateri so države kandidatke in potencialne kandidatke za vstop v Evropsko unijo razpravljale o psihosocialnih tveganjih v zvezi z delom.

Postopek za članstvo v EU je zapleten. Zaradi obsežnega prenosa zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo so pogajanja zelo dolgotrajna. Instrument za predpristopno pomoč (IPA) državam upravičenkam omogoča, da sprejmejo in izvedejo ključne politične, institucionalne, socialne in gospodarske reforme, katerih namen je spoštovanje vrednot EU ter postopna uskladitev s pravili, standardi in politikami EU.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) preko IPA instrumenta zagotavlja podporo državam kandidatkam in potencialnim kandidatkam na področju varnosti in zdravja pri delu. V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije (MDDSZ) je organizirala 1. IPA regionalno konferenco, ki je potekala 7. in 8. junija v Ljubljani. Dogodek je bil namenjen krepitvi znanja o varnosti in zdravju pri delu v državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah ter izmenjavi dobre prakse na področju inšpekcije psihosocialnih tveganj v zvezi z delom.

Psihosocialna tveganja so eden od najtežjih izzivov na področju varnosti in zdravju pri delu. Izvirajo iz slabega načrtovanja, organizacije in vodenja dela ter slabih odnosov v delovnem okolju. Močno lahko vplivajo na zdravje posameznikov ter imajo negativne duševne, telesne in socialne posledice, kot so stres v zvezi z delom, izgorelost ali depresija. Seveda se vse to odraža tudi na produktivnosti podjetij in gospodarstva. Posebej zahtevno nalogo na področju preprečevanja in obvladovanja psihosocialnih tveganj v zvezi z delom imajo inšpektorji za delo.

Na 1. IPA regionalni konferenci so sodelovali predstavniki ministrstev in inšpektoratov, pristojnih za delo, iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Turčije, ki so razpravljali o načinih ozaveščanja delodajalcev in delavcev ter inšpekciji na področju psihosocialnih tveganj v zvezi z delom. K izmenjavi znanja o varnosti in zdravju pri delu so prispevali tudi predstavniki EU-OSHA, MDDSZ, Inšpektorata za delo Republike Ciper ter PCO - Poklicnega centra Obala. 

 

 

Objavljeno dne 09. 06. 2023

Nazaj