Zanesljivi podatki o poklicni izpostavljenosti rakotvornim snovem so ključni

Finski inštitut za zdravje pri delu (FIOH) je pregledal in analiziral vire podatkov o poklicni izpostavljenosti rakotvornim snovem v Evropi. Njihovo poročilo...

FIOH je pregledal in analiziral vire podatkov o poklicni izpostavljenosti rakotvornim snovem v Evropi.

 

Finski inštitut za zdravje pri delu (FIOH) je bil v okviru Časovnega načrta za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu (Roadmap on Carcinogens, RoC) zadolžen za izziv 1.1 Boljši podatki. Cilj je bil pregledati vire podatkov o poklicni izpostavljenosti rakotvornim snovem v Evropi ter opredeliti načine za izboljšanje njihove dostopnosti in uporabe pri določanju prednostnih nalog ter pripravi zakonodaje na področju varovanja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu.

Zaključno poročilo je objavljeno na spletni strani RoC.

V okviru izziva so bili opredeljeni številni viri podatkov o poklicni izpostavljenosti rakotvornim snovem v Evropi, ki bi jih morali bolje izkoristiti pri določanju prednostnih nalog in pripravi zakonodaje o rakotvornih snoveh. Veliko podporo ima pobuda za vključitev modula s podatki o poklicni izpostavljenosti v sistem Informacijske platforme za spremljanje kemikalij (Information Platform for chemical Monitoring, PCheM), vendar so bili opredeljeni tudi alternativni načini za povečanje dostopnosti podatkov. Poleg tega je očitna potreba po uskladitvi in smernicah za uporabo podatkov o poklicni izpostavljenosti v Evropi.

Poročilo ločeno navaja priporočila, usmerjena v izboljšanje dostopnosti in uporabe podatkov, za: Evropsko komisijo, države članice, lastnike podatkovnih zbirk in raziskovalne organizacije, financerje, EU-OSHA in JRC.

Vabimo vas, da kot posamezniki in organizacije načelno podprete izvajanje Časovnega načrta za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu (Roadmap on Carcinogens, RoC). To storite tako, da izpolnite kratek spletni obrazec.

Objavljeno dne 01. 03. 2023

Nazaj