Živimo in delamo dlje

Medtem ko ima Slovenija 55,2 odstotno stopnjo zaposlenosti oseb, starih od 55 do 64 let, znaša ta na Švedskem kar 77,3 odstotka.

V Evropi se dogajajo demografske spremembe. Po podatkih Eurostata Evropejci živimo 3,1 leta dlje v primerjavi z letom 2002. Prav tako tudi delamo dlje; leta 2022 smo v povprečju delali 36,5 leta, medtem ko smo leta 2015 delali 34,9 let. Čeprav je delovno aktivnih vse več ljudi, starih 55 let in več, pa raziskave kažejo, da se starejši delavci soočajo s precejšnjimi ovirami na trgu dela. Da bi izkoristili potencial tega demografskega premika, moramo izboljšati delovne pogoje starejših delavcev v Evropi.

Eurofound v svojem najnovejšem blogu opozarja, da se starejši delavci soočajo z velikimi izzivi, vključno z razlikami med spoloma, starizmom in stalno potrebo po izpopolnjevanju. Če želimo izkoristili potencial evropskih demografskih sprememb, potrebujemo politike, usmerjene v izboljšanje delovnih pogojev starejših delavcev.

Na Švedskem svoj uspeh pripisujejo dejavnikom, kot sta visoka stopnja zadovoljstva pri delu in dejstvo, da so znanje in spretnosti starejših zaposlenih cenjeni, svoje pa prispeva tudi prožna pokojninska shema. Švedska spodbuja življenjske in delovne pogoje, ki ljudi motivirajo, da se zaposlijo in ostanejo zaposleni. Eden od pozitivnejših rezultatov pandemije je bila večja dostopnost dela na daljavo. Skupaj s povečanjem števila podjetij, ki omogočajo usposabljanje zaposlenih, je delo na daljavo pozitivno vplivalo na večjo udeležbo starejših delavcev na trgu dela.

Čeprav se moramo veseliti daljšega in bolj zdravega življenja, pa je starejšim delavcem treba omogočiti priložnosti za učenje in spodbujati medgeneracijsko solidarnost na delovnem mestu.

Preberite razmišljanje Eurofounda v najnovejšem blogu z naslovom: »Living longer, working longer: How to further activate an ageing workforce«.

Objavljeno dne 30. 01. 2024

Nazaj