Preventiva

Koraki pri preprečevanju poškodb

Naslednji koraki so vam lahko v pomoč pri preprečevanju poškodb, ki bi lahko bile posledica ročnega premeščanja bremen.

1. korak: Premislite o aktivnostih

Premislite o vseh aktivnostih na vašem delovnem mestu, ki vključujejo ročno premeščanje bremen. Ali ne bi bilo mogoče uporabiti naprav, ki bi pomagale pri premeščanju, kot so vozički in dvigala? če je odgovor pritrdilen, predlagajte delodajalcu, da bi jih želeli uporabljati.

2. korak: Če se ne morete izogniti ročnemu premeščanju

Oceniti morate tveganje, povezano z vsako posamezno nalogo, ki vključuje premeščanje bremen.

3. korak: Premislite o lastnostih bremena

 • če je breme težko, razmislite o tem, da bi ga razdelili na manjše dele ali da bi predlagali delodajalcu, naj naroči manjše pakete.
 • če je breme težko prijeti ali če obstaja nevarnost, da bi breme med nošenjem zdrsnilo z rok, premislite, ali se ga ne bi dalo postaviti v zaboj oziroma posodo ter ga tako varno prenesti ali da bi breme zvezali ter ga tako zavarovali pred premikanjem.
 • če je breme nerodno za prenašanje, premislite, če vam lahko kdo pomaga ali pa uporabite voziček.

4. korak: Premislite o nalogi

 • če naloga vključuje zasuke, sključeno držo ali stegovanje,
 • premislite o tem, kako preurediti skladišče tako, da bi bilo zagotovljenega več prostora ali
 • preuredite vsebino polic tako, da bodo najtežji predmeti v višini med sredino stegna in sredino prsnega koša ter
 • premislite tudi o uporabi lestve ali ploščadi za dostopanje do višjih polic.
 • Rešitve predlagajte delodajalcu.
 • če naloga vključuje daljše prenašanje,
 • premislite o preoblikovanju delovnega mesta tako, da bi skrajšali poti, tako da bosta prinašanje in shranjevanje kar se da blizu točki uporabe ali
 • razmislite o uporabi vozička.
 • Možne rešitve zopet predlagajte delodajalcu.

5. korak: Premislite o delovnem okolju

 • Ovire se ne smejo nahajati na poteh, po katerih delavci prenašajo bremena. O nepravilnostih obvestite delodajalca.
 • Če so na poti stopnice in rampe, premislite o smiselnosti uporabe dvigal in vozičkov ter izboljšave predlagajte delodajalcu.

6. korak: Premislite o fizičnih sposobnostih

 • Premislite, ali ste fizično sposobni opravljati zadane naloge ročnega premeščanja bremen.
 • Premislite, ali znate varno dvigovati bremena in ali ste seznanjeni z varnimi načini premeščanja bremen.
 • Premislite, ali ste primerno oblečeni in obuti.
 • Preverite, ali uporabljate zaščitne čevlje, pokrivala in rokavice, če je potrebno.
 • Svoje ugotovitve in predloge sporočite delodajalcu.

7. korak: Ocenite vsako novo nalogo

Ne pozabite oceniti vsake nove naloge, ki vključuje ročno premeščanje bremen.