Dolžnosti delavcev

Delavci morajo:

  • upoštevati navodila delodajalca za varen in zdravju neškodljiv način dela,
  • pravilno uporabljati opremo in pripomočke, ki jim jih je delodajalec zagotovil,
  • sodelovati z delodajalcem pri zadevah glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu,
  • obvestiti delodajalca, če ugotovijo, da je neka aktivnost nevarna oziroma zdravju škodljiva,
  • skrbeti zato, da opravljanje njihovih delovnih nalog ne ogroža drugih delavcev.

 

IZOGIBANJE ROČNEMU PREMEŠČANJU BREMEN

Preučite možnost avtomatizacije, predvsem novih delovnih procesov (na primer: ali je pakiranje paketov možno izvesti brez premikanja bremena; ali je možno postopek zdravljenja izvesti tako, da se pacienta ne premika; ali je možno surovino oziroma polizdelke transportirati po tekočem traku ali po ceveh do področja obdelave?).

Razmislite o možnosti mehanizacije delovnih nalog, na primer uporaba viličarja.

Pazite na nove nevarnosti zaradi avtomatizacije ali mehanizacije (na primer: avtomatizirano linijo je še vedno treba ročno čistiti in vzdrževati, za delovne naloge je treba ustrezno opremiti viličarje in drugo opremo za dvigovanje in prenos bremen, upravljavci te opreme pa morajo biti ustrezno usposobljeni).