Mnenje pooblaščenega zdravnika

Pri zagotavljanju varovanja zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen ima pomembno vlogo tudi pooblaščeni zdravnik-specialist medicine dela, prometa in športa. Zdravnik mora na eni strani upoštevati obremenitev na delovnem mestu zaradi dvigovanja bremen (težo, obliko bremen, pogostost dvigovanja ...), na drugi strani pa delavčeve zmogljivosti (njegovo telesno zgradbo, splošno zdravstveno stanje, stanje hrbtenice...).