Posledice neupoštevanja predpisov

DELOVNA UČINKOVITOST

Če imajo vaši delavci težave zaradi bolečin v hrbtu, ki so posledica neustreznega zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, to ne pomeni samo, da boste ob morebitnem inšpekcijskem pregledu lahko kaznovani zaradi neupoštevanja predpisov.

Posledice zanemarjanja vaših obveznosti so lahko veliko hujše in sicer:

  • zmanjšanje proizvodnje;
  • nezmožnost zadostiti pogodbenim obveznostim;
  • stroški ponovnega usposabljanja in nadomeščanja;
  • izguba časa zaradi iskanja nadomestitve za delavce, ki so zaradi bolezni odsotni;
  • dodatni stroški nadomeščanja odsotnih delavcev – nadure, posredovanje osebja itd.;
  • izguba ugleda pri strankah in
  • nevarnost odškodninskih zahtevkov s strani delavcev.