Preprečevanje bolečin v hrbtu

Da bi preprečili bolečine v hrbtu zaradi napačnega ročnega premeščanja bremen, morate delodajalci:

  • kadar je to mogoče, ročno premeščanje bremen nadomestiti s primerno delovno opremo, pripomočki in primernimi mehanskimi pomagali,
  • delo organizirati tako, da se čim bolj zmanjša količina ročnega premeščanja bremen,
  • upoštevati fizične sposobnosti delavcev pri določitvi delovnih nalog,
  • sodelovati z delavci pri določanju varnostnih in zdravstvenih ukrepov,
  • oceniti tveganja za varnost in zdravje zaradi ročnega premeščanja bremen in izvesti ukrepe za zmanjšanje škodljivih učinkov takega dela,
  • poskrbeti za ustrezno usposabljanje in obveščanje delavcev,
  • zagotoviti zdravstveni nadzor in drugo.

 

TRI BISTVENE DOLŽNOSTI DELODAJALCA

Delodajalec mora, kolikor je le mogoče:

  1. odpraviti nevarno ročno premeščanje bremen,
  2. oceniti tveganje za poškodbo ali okvaro hrbtenice zaradi ročnega premeščanja bremen, ki se mu ni mogoče izogniti,
  3. zmanjšati tveganje za poškodbo ali okvaro hrbtenice z različnimi ukrepi.