Delovno okolje

Značilnosti delovnega okolja, ki lahko poveča tveganje za poškodbe hrbta:

se pomanjkanje prostora, še zlasti v višino, da bi opravili delo,  
so neravna ali spolzka tla, kar pomeni nevarnost spotikanja ali padca,  
je neustrezno delovišče ali delovno okolje, ki delavcu preprečuje ročno premeščanje bremen na varni višini ali v primernem položaju,  
so razlike v višini tal ali delovne površine, kar zahteva, da se breme premešča na različnih višinah,  
so nestabilna tla ali podnožnik,  
je neustrezna temperatura, vlažnost ali prezračevanje.