Fizični napor

Fizični napor lahko pomeni tveganje za poškodbe hrbta, če:

je stalen,  
se določena aktivnost lahko izvaja le z rotacijo trupa,  
je verjetno, da bo prišlo do nenadnega premika bremena,  
aktivnost zahteva v nestabilni položaj telesa,