Predlogi za zmanjšanje tveganja

Ali glede delovnih nalog lahko:

 • uporabite pripomočke za dvigovanje?
 • izboljšate ureditev delovnega mesta za povečanje učinkovitosti?
 • zmanjšate količino dela, kjer je prisotno prepogibanje in sključena drža?
 • odpravite dvigovanje s tal ali nad višino ramen, predvsem težkih bremen?
 • zmanjšate razdalje prenašanja bremen?
 • odpravite ponavljajoče se gibe?
 • organizirate delo tako, da se delovne naloge spreminjajo tekom delovnega dne?
 • bremena porivate namesto vlečete?

Ali lahko bremena prilagodite, da bodo:

 • lažja ali manjša?
 • enostavnejša za prijetje?
 • bolj stabilna?
 • manj nevarna za prijetje?
 • če bremena prihajajo od drugod, poskrbite, da bo dobavitelj bremena opremil z ustreznimi prijemali oziroma bo dobavil manjše pakete (na primer 25 kilogramske vreče namesto 50 kilogramskih)

Ali glede delovnega okolja lahko:

 • umaknete vse ovire, da se omogoči prosto gibanje?
 • zagotovite ustrezna (boljša) tla?
 • zagotovite, da na delovnem mestu ne bo stopnic in strmih nagibov?
 • preprečite ekstremne temperature?
 • izboljšate osvetljenost?
 • zagotovite osebno varovalno opremo, ki je manj omejujoča?
 • zagotovite, da delavci uporabljajo oblačila in obuvala, ki so primerna za njihovo delo?

Ali glede sposobnosti posameznika lahko:

 • več pozornosti namenite tistim, ki imajo slabše fizične sposobnosti?
 • posebno pozornost namenite nosečim delavkam?
 • delavcem zagotovite več informacij glede njihovega dela?
 • zagotovite več kakovostnega usposabljanja?

Ali glede opreme za prenašanje bremen lahko:

 • zagotovite ustreznejšo opremo za prenašanje bremen?
 • redno izvajate preventivno vzdrževanje opreme?
 • zamenjate kolesa, pnevmatike in/ali uredite tla, tako da se bo oprema lahko premikala neovirano?
 • zagotovite boljše ročaje in prijemala?

Ali glede organizacije dela lahko:

 • spremenite delovne naloge za zmanjšanje monotonosti?
 • uporabite več delavčevih sposobnosti?
 • organizirate delo tako, da bodo roki bolj dosegljivi?
 • vzpodbudite boljšo komunikacijo in timsko delo?
 • vključite delavce pri sprejemanju odločitev?
 • zagotovite boljše usposabljanje in obveščanje?