Vprašanja na katera je potrebno biti pozoren

Spodaj so navedena vprašanja, na katera je treba biti pozoren pri ocenjevanju tveganja zaradi ročnega premeščanja bremen ter predlogi za zmanjšanje tveganja za poškodbe ali okvare hrbtenice.

Odgovori na vaša vprašanja z DA ali NE vam bodo pomagali pri odločanju glede varnostnih in zdravstvenih ukrepov.

Ali delovne naloge vključujejo:

 • držanje bremen stran od telesa?
 • prepogibanje telesa, sključeno držo ali seganje navzgor?
 • večje navpične premike?
 • velike razdalje nošenja?
 • naporno porivanje ali vlečenje bremena?
 • ponavljajoče se gibe pri premeščanju?
 • nezadosten čas za počitek med delovnimi operacijami?
 • vsiljen ritem dela?

Ali so bremena:

 • težka, velikih razsežnosti ali nerodna?
 • težko oprijemljiva?
 • nestabilna, oziroma se lahko nepričakovano premaknejo (npr. živali)?
 • nevarna, npr. ostra ali vroča?
 • neustrezno zložena?
 • prevelika, da bi delavec lahko videl čez njih?

V zvezi z delovnim okoljem:

 • ali obstajajo ovire glede položaja telesa?
 • ali so tla spolzka, neravna in polna ovir?
 • ali je značilno spreminjanje nivojev tal?
 • ali gre za vročo/hladno/vlažno delovno okolje?
 • ali so osvetlitvene razmere slabe?
 • ali sta položaj in premikanje telesa omejena zaradi uporabe osebne varovalne obleke?

V zvezi s sposobnostmi posameznika, ali delo:

 • zahteva neobičajne sposobnosti; npr. nadpovprečno moč ali gibčnost?
 • neugodno vpliva na delavce, ki imajo zdravstvene probleme?
 • ogroža zdravje nosečih delavk?
 • zahteva posebno usposabljanje?

Oprema za prenašanje bremen:

 • ali so naprave in pripomočki ustrezne vrste?
 • ali je oprema ustrezno vzdrževana?
 • ali so kolesa na napravah ustrezna glede na površino tal?
 • ali kolesa tečejo gladko?
 • ali je višina ročajev med pasom in rameni?
 • ali so prijemala (točke za prijemanje) ustrezna?
 • ali obstajajo zavore? če obstajajo, ali delujejo?

Organizacija dela:

 • ali je delo monotono ali dolgočasno?
 • ali je za delovne naloge značilen vsiljen ritem dela?
 • ali delavci menijo, da so preobremenjeni zaradi zahtev dela?
 • ali imajo delavci premalo vpliva na izvajanje delovnih nalog?
 • ali gre za slabo izmenjavo informacij med vodstvom in delavci?