Zahteve dela

Delo lahko pomeni tveganje za poškodbe hrbta, če:

terja prepogost ali predolg fizični napor, še zlasti za hrbtenico,  
ni zagotovljen zadosten počitek ali obdobje okrevanja,  
so predolge razdalje dviganja, spuščanja ali prenašanja,  
je hitrost dela, ki jo zahteva proces, določena in je delavec ne more spremeniti.