Značilnosti bremen

Ročno premeščanje bremen lahko pomeni tveganje za poškodbe hrbta, če je:

breme pretežko ali preveliko,  
breme nepriročno ali ga je težko prijeti,  
breme nestabilno ali ima vsebino, ki se bo verjetno prevrnila,  
breme nameščeno na način, ki zahteva, da ga je treba držati ali premeščati na razdalji od telesa ali z upognjenim ali ukrivljenim telesom,  
verjetno, da bo breme zaradi svojih obrisov in/ali čvrstosti povzročilo poškodbe delavcev.