Uporabne povezave

Najpomembnejši predpisi o varnosti in zdravju pri delu, ki urejajo problematiko kostno-mišičnih obolenj, so predvsem:

  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)
  • Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/05)
  • Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04)
  • Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnimi zasloni (Uradni list RS, št. 30/00 in 73/05)

Omenjeni predpisi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Delovna razmerja in pravice iz dela.

Dodatne informacije lahko poiščete v informativnih biltenih ter drugih publikacijah Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu na naslovu:

Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu