Izobraževalne ustanove

Vključite se v prizadevanja za varnost in zdravje mladih delavcev pri delu. Pomembno je, da se mladi že zgodaj zavedajo pomena varnosti in zdravja pri delu.

Med povezavami na tej spletni strani se nahaja veliko povezav do spletnih strani, ki so uporabne za zanimivo predstavitev področja varnosti in zdravja pri delu tako učencem v osnovnih šolah, srednjih šolah kakor tudi pri kasnejšem izobraževanju.

Veliko informacij lahko najdete na spletni strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu in sicer:

http://osha.europa.eu/good_practice/sector/education/

Vključevanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanje opisuje informativni bilten št. 52 Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu: https://osha.europa.eu/sl/publications/factsheets/52/view

Na kakšen način lahko poteka vključevanje varnosti in zdravja pri delu v proces izobraževanja?

1. KORAK: INFORMACIJE

Pred začetkom projekta vključevanja varnosti in zdravje pri delu v proces izobraževanja zberite potrebne informacije, npr. podatke o nezgodah otrok in mladih, o številu učnih ur na temo varnosti v šolah ali o delovnih razmerah v šolah in drugih izobraževalnih ustanovah. Upoštevajte tudi izkušnje iz podobnih projektov.

2. KORAK: NAČRTOVANJE

Predhodno ugotovite, kateri partnerji bodo sodelovali v projektu. Obstoječe izkušnje in strukture so lahko koristne za vaš projekt, npr. mreže za pospeševanje zdravja, sodelovanje s pristojnimi organi na področju varnosti in zdravja pri delu ter ustanovami za usposabljanje. Ali ste preverili vse vire financiranja?

3. KORAK: ODLOČITEV

Če ste končali prva dva koraka, se lahko odločite, ali boste izvedli pilotno študijo projekta. Opredelite splošni cilj projekta in njegove operativne cilje. Oblikujte akcijski načrt s konkretnimi roki in odgovornostmi.

4. KORAK: IZVEDBA

 V fazi izvedbe projekta bo uspeh najverjetneje odvisen od naslednjih dejavnikov: prepoznavanje varnosti in zdravja pri delu kot sestavnega dela vseživljenjskega učenja, širše razumevanje varnosti in zdravja pri delu (vključno s psihofizičnim in socialnim stanjem), neposredna povezava izobraževalnih vsebin z delovnim mestom ter sodelovanje izkušenih učiteljev pri razvoju programa in ustreznega gradiva.

5. KORAK: OCENA

Ocena mora biti sestavni del vašega projekta. Merila za ocenjevanje so namenjena spremljanju procesa vključevanja in njegovemu izboljšanju. Poleg tega morate oceniti rezultate svojega projekta z vidika njegove trajnosti in prenosljivosti na druge ustanove ter v druge kulturne sredine.

6. KORAK: SPREMLJANJE

Preden zaključkom projekta razvijte promocijski načrt in načrt za aktivno spremljanje.

Poskrbeti je treba, da bodo mlade osebe izvedele čim več o varnosti in zdravju pri delu že v času rednega izobraževanja v šolah in kasneje tudi na fakultetah.

Zato, da bodo mladi, ki bodo začeli delati, to počeli čim bolj varno in zdravju neškodljivo.
Zato, da bodo zadovoljni hodili na delo in iz dela.