Drugi deležniki

Delodajalec je odgovoren za varnost in zdravje mladih delavcev. Vendar pa so tu, poleg staršev seveda, tudi drugi akterji, ki vplivajo na celoten odnos mladega človeka do varnosti in zdravja pri delu kot na primer: