Dijaki in študentje

Varnost in zdravje delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti

Zakon pravi, da delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti, uživajo v delovnem razmerju posebno varstvo.
Če delavec še ni dopolnil 18 let, veljajo zanj posebne pravice oziroma omejitve  glede dela.

Ti delavci ne smejo opravljati naslednjih del:

  • težkih fizičnih del,

  • del pod zemljo ali pod vodo,

  • del z viri ionizirajočih sevanj (npr. z rentgenskimi žarki),

  • del, ki so tvegana za njihovo zdravje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa ali vibracij,

  • del, ki bi kakor koli lahko škodovala njihovemu zdravju in razvoju.

O delovnem času piše, da:

  •  da smejo delati le 8 ur na dan in le 40 ur na teden,

  •  če delajo vsaj 4 ure in pol na dan, morajo imeti 30 minut odmora,

  • morajo vsak dan imeti za počitek vsaj 12 ur,

  • ne smejo delati med 22. in 6. uro, pri opravljanju dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti pa ne med 24. in 4.  uro naslednjega dne,

  • izjemoma lahko delajo ponoči, če ni na razpolago polnoletnih oseb, vendar sme biti to le izjemoma (ob višji sili).

Delavci imajo do dopolnjenega 18. leta starosti pravico do dodatnih 7 delovnih dni dopusta.

ČE SI STAR MED 15 IN 18 LET, si seveda sposoben opravljati težja dela od tistih, ki jih lahko opravljajo mlajši od tebe (poglej spisek lažjih del pod rubriko osnovnošolci (nad 13 let starosti)). Vendar pa bodi pri tem pozoren in pazljiv, ter dobro razmisli, preden narediš določeno delovno nalogo. Ne precenjuj svojih sposobnosti! Verjetno se ti bodo zdele kakšne naloge "otročje" lahke, vendar prav pri takih, navidez enostavnih delovnih nalogah hitro pride do nezgode.

Študentje, po evropskih statističnih podatkih je pogostost poškodb pri delu med delavci, ki so stari med 18 in 24 let, za 50% višja kot pri drugih starostnih skupinah.

 Dijaki in študentje, ki opravljate delovno prakso ali želite med poletnimi počitnicami zaslužiti nekaj denarja, morate vedeti, da vam mora delodajalec zagotoviti enako stopnjo varnosti in zdravja pri delu kot redno zaposlenim delavcem.

ZAPOMNI SI: Delodajalec mora poskrbeti za tvoje varno in zdravju neškodljivo delo, ti pa moraš upoštevati njegova navodila.

Delodajalec mora ugotoviti, kaj lahko ogrozi tvojo varnost in zdravje na delovnem mestu, oceniti tveganja in izvesti preventivne ukrepe.

Nevarnost je vse tisto, kar lahko povzroči poškodbo ali bolezen. Tveganje je odvisno od verjetnosti, da do bolezni ali poškodbe pride, in resnosti (posledic), do kako hudih poškodb lahko pride, koliko ljudi se lahko poškoduje ali oboli in drugo

Ne začni delati ali opravljati delovnih nalog, če meniš, da delo ne boš mogel opraviti varno oziroma če meniš, da nisi dobil dovolj navodil.

O vsakem pomisleku v zvezi z varnostjo tvojega dela se posvetuj z nadrejenimi in starši (predvsem, če si še mladoleten).

Imaš pravico, da te usposobijo za varno in zdravju neškodljivo delo.

Če kljub vsemu nisi prepričan, da bo tvoje delo varno in neškodljivo za tvoje zdravje, razmisli o tem, da mogoče plačilo za delo, ki ga boš opravljal, ni vredno tvoje varnosti in zdravja.

Ukrepi, ki jih mora delodajalec na podlagi ocene tveganj sprejeti in izvesti za zdravje in varnost dijakov in študentov.