Mladi delavci

POZNATE SVOJE PRAVICE IN DOLŽNOSTI?

Mladi delavci, verjetno o nevarnostih in tveganjih pri delu na delovnem mestu še ne razmišljate. Vendar se ravno mladi delavci vaših let, ki začno delati, najpogosteje poškodujejo. Statistični podatki Evropske unije kažejo, da je stopnja verjetnosti, da bodo delavci, ki so stari od 18 do 24 let, doživeli nezgodo pri delu, kar 50% višja od stopnje verjetnosti, da se bo to zgodilo delavcu iz drugih starostnih skupin. K sreči gre po navadi za manjše poškodbe (ureznine in udarnine prstov), toda čemu naj bi bili vaši prvi dnevi samostojnosti povezani z nezgodo in tveganji.

Varnost in zdravje pri delu niso samo dolgočasna pravila in predpisi! Tudi predpisi so seveda nujni, gre pa predvsem za to, da mora biti že na začetku poskrbljeno za vašo varnost in zdravje pri delu, da je treba zaščititi vaše prihodnje zdravje, tako da boste lahko uživali polno življenje. Pri delu vam ni treba tvegati, da se boste poškodovali ali celo izgubili življenje.

E-naslov: gp.mddsz@gov.si