Osnovnošolci

Pravice in omejitve za otroke mlajše od 15 let

Prepovedano je delo otrok, mlajših od 15 let. Otrok, ki je mlajši od 15 let, lahko izjemoma, proti plačilu sodeluje pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne aktivnosti.

Otrok, ki je dopolnil starost 13 let, lahko opravlja lažje delo najdalj 30 dni v posameznem koledarskem letu v času šolskih počitnic tudi v drugih dejavnostih, na način, v obsegu in pod pogojem, da dela, ki jih bo opravljal, ne ogrožajo njegovo varnost, zdravje, moralo, izobraževanje in razvoj.

Primeri enostavnih in nenevarnih nalog, ki se kot usmeritev upoštevajo pri odobritvi dela otroka, ki je dopolnil starost 13 let, so naslednji:

1. delo v pisarnah: tipkanje in računanje s pomočjo kalkulatorja, posodabljanje zapisov, razvrščanje, urejanje in polnjenje zbirk, lažja kurirska dela, urejanje pošte, fotokopiranje

2. zaposlitev v trgovini: lahke naloge pomočnikov, urejanje izložb, etiketiranje s cenami

3. delo v restavracijahkavarnah in podobnih lokalih: lahko delo, npr. pripravljanje in pospravljanje miz

4. delo v kmetijstvugozdarstvu in vrtnarstvu: lahko delo pri hranjenju živali, lahko ročno delo pri setvi in sajenju, odstranjevanje plevela s cvetličnih gred in majhnih nasadov, pobiranje sadja in jagod

5. raznašanje ali podobno delo: lahko kurirsko delo ali delo raznašalca

6. krojaštvo, šiviljstvo: osnovno ročno šivanje, vozlanje niti, enostavna strežba šivalnim strojem

7. delo na strojih: osnovno ročno sestavljanje, ročno sestavljanje majhnih delčkov (ne spajkanje, varjenje, preizkušanje ali delo na vklopljenih električnih napravah, niti lepljenje, če je lahko nevarno za zdravje)

8. delo na električnih napravah: ročno sestavljanje majhnih delčkov (ne spajkanje, varjenje, preizkušanje ali delo na vklopljenih električnih napravah, niti lepljenje, če je lahko nevarno za zdravje)

9. predelava lesa: ročno sestavljanje majhnih sestavnih delov (ne smejo delati s trdimi lesi - bukev, hrast, ne smejo lepiti, če je lepilo nevarno za zdravje)

10. barvanje: barvanje (ne pršenje barv) z barvami, ki niso škodljive za zdravje

11. tiskanje in podobne dejavnosti: razvrščanje, izbiranje itd. lahkih tiskarskih izdelkov, ročno zlaganje krtačnih odtisov ali kopij

12. steklarstvo, lončarstvo: ročno zlaganje izdelkov iz stekla, porcelana in lončarskih izdelkov

13. embaliranje: vlaganje, pakiranje, zavijanje majhnih izdelkov, merjenje (ne strojno), ročno zgibanje in spenjanje lepenke, lahko delo z lepili, ki niso škodljiva za zdravje

14. delo v skladišču in shrambi: sprejemanje, spravljanje in oddajanje lahkih izdelkov, merjenje in štetje

15. čiščenje: lahko delo (npr. čiščenje pisarn), lažje čiščenje notranjih prostorov

16. nega in kozmetika: pomožne aktivnosti v frizerskih salonih (ne smejo delati z nevarnimi snovmi)

17. delo v pralnicah: lahko razvrščanje perila ali čiščenje (ne smejo delati z nevarnimi snovmi)

18. fotografsko delo: okvirjanje ali zlaganje kopij.

ZAPOMNI SI:  Delodajalec mora poskrbeti za tvoje varno in zdravju neškodljivo delo, ti pa moraš upoštevati njegova navodila.

Ne začni delati ali opravljati delovnih nalog, če meniš, da delo ne boš mogel opraviti varno oziroma če meniš, da nisi dobil dovolj navodil. 

O vsakem pomisleku v zvezi z varnostjo tvojega dela se posvetuj z nadrejenimi in starši.

Imaš pravico, da te usposobijo za varno in zdravju neškodljivo delo.

Če kljub vsemu nisi prepričan, da bo tvoje delo varno in neškodljivo za tvoje zdravje, razmisli o tem, da mogoče plačilo za delo, ki ga boš opravljal, ni vredno tvoje varnosti in zdravja.

Delo ni igra. Pri delu se lahko poškoduješ ali zboliš, lahko pa se poškodujejo tudi tvoji sodelavci. Upoštevati moraš varnostne ukrepe za zagotavljanje tvoje varnosti in varnosti tvojih sodelavcev.

Dolžan si uporabljati ali nositi osebno varovalno opremo, če delodajalec tako določi. Če meniš, da delodajalec ni zadostno poskrbel za tvojo varnost, ga na to opozori.

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, št. 82/03)

Mlada oseba je vsaka oseba pod 18. letom starosti, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi, otrok je vsaka oseba pod 15. letom starosti ali oseba, ki je vključena v obvezno redno šolanje, mladostnik je vsaka oseba, stara vsaj 15 let ter ne več kot 18 let in ki ni več vključena v obvezno redno šolanje.

Ukrepi, ki jih mora delodajalec na podlagi ocene tveganj sprejeti in izvesti za zdravje in varnost otrok.