Prva zaposlitev

Za varnost in zdravje pri delu je odgovoren delodajalec, ki mora upoštevati predpise s področja varnosti in zdravja pri delu

Vendar kljub temu, da je za tvojo varnost in zdravje odgovoren delodajalec, ne čakaj, temveč čim prej tudi sam poskrbi za tvojo varnost in zdravje pri delu. To narediš tako, da se aktivno vključiš v proces zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in sicer predvsem s pridobivanjem informacij.

Običajno si vsi (tudi verjetno ti) postavljamo naslednja vprašanja glede našega dela:

 1. Kakšen sem videti?
 2. Kaj si moji sodelavci mislijo o meni?
 3. Ali bom lahko obdržal službo?
 4. Koliko bom zaslužil?

Vendar pa je treba upoštevati tudi druge vidike dela, predvsem, če se ne želimo poškodovati ali zboleti zaradi dela, ki ga opravljamo.

Preden začneš delati, si postavi naslednja vprašanja in poskusi na njih dobiti ustrezne odgovore (od delodajalca, od nadrejenih):

 1. Katere informacije, pravila, navodila, ki veljajo v podjetju, moram poznati, da bi lahko varno opravljal svoje delo?
 2. Katere so tiste nevarnosti in tveganja, ki bi jih moral poznati? Kako v podjetju nadzirajo taka tveganja? Kaj moram narediti jaz v zvezi s tem?
 3. Kakšno usposabljanje za varno delo moram opraviti? Kdaj bom deležen tega usposabljanja?
 4. Ali katera od delovnih nalog, ki jih bom opravljal, zahteva dodatno posebno usposabljanje (npr. varno upravljanje z viličarjem)?
 5. Katero osebno varovalno opremo bom moral uporabljati? Ali bom deležen ustreznega usposabljanja glede uporabe in vzdrževanja te opreme?
 6. Kje se nahajajo gasilni aparati in druga oprema v sili? Kakšnega usposabljanja bom deležen glede tega in kdaj?
 7. Kje se nahajajo izhodi v sili? Kje je omarica s prvo pomočjo? Kdo je usposobljen za dajanje prve pomoči v mojem oddelku?
 8. Ali v podjetju obstaja delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu? Kdo je to?
 9. Ali so v podjetju redni sestanki na temo varnosti in zdravja pri delu?

Pravočasno poišči odgovore na ta zastavljena vprašanja! Tvoj delodajalec ti mora zagotoviti vsa ustrezna navodila in vse informacije glede varnosti in zdravja pri opravljanju tvojega dela.

Katere pravice in dolžnosti imaš glede dela?

Imaš pravico:

 • vedeti, katere nevarnosti so prisotne na tvojem delovnem mestu, kaj moraš narediti za svojo varnost in kako ukrepati v primeru nezgode ali v razmerah v sili;
 • do brezplačnih informacij, navodil in usposabljanja za tvoje delo;
 • da se ti brezplačno zagotovi potrebna osebna varovalna oprema;
 • sodelovati, kar vključuje zastavljanje vprašanj, poročanje o vseh nevarnih praksah ali pogojih in posvetovanje z delodajalcem glede varnostnih vprašanj;
 • odkloniti nevarno delo.

Nevarno delo lahko odkloniš, če:

 • nisi bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu (delodajalec te mora seznaniti z dokumentom, ki se imenuje Izjava o varnosti z oceno tveganja),

 • če ti delodajalec ni zagotovil ustreznega (predpisanega) zdravstvenega pregleda,

 • če ti grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker niso bili izvedeni ustrezni varnostni ukrepi,

 • če moraš delati več kot polni delovni čas oziroma ponoči, kljub temu, da je po mnenju pooblaščenega zdravnika (ki te je pregledal pred pričetkom dela) v tvojem primeru to škodljivo za tvoje zdravje.

Imaš veliko pravic glede opravljanja delovnih nalog, imaš pa seveda tudi nekaj pomembnih dolžnosti in odgovornosti:

1. Upoštevati moraš varnostne ukrepe delodajalca, uporabljati sredstva in opremo za tvojo varnost pri delu in za varnost tvojih sodelavcev.

2. O vsaki, tudi najmanjši pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali o drugem pojavu, ki bi lahko ogrozil tvojo varnost in zdravje, moraš obvestiti tvoje predpostavljene. Še posebej moraš to storiti takoj, če pride do nezgode.

3. Če nevarnih razmer ne odpravijo, moraš obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo (naslov: Parmova 33, 1000 Ljubljana; telefon: 01 280 36 60)

Mladi delavci, če imate težave, če rabite pomoč v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu:

 • pogovorite se z nadrejenim,
 • pogovorite se z delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu
 • pogovorite se zdravnikom, zadolženim za področje zdravja v vašem podjetju,
 • pogovorite se s starši, učitelji, drugimi odraslimi osebami, ki jim zaupate.
 • če je potrebno, se obrnite na Inšpektorat Republike Slovenije za delo in vložite pritožbo.

Oglej si tudi različne koristne nasvete pri delu.