Varnostni znaki

Varnostni znaki so znaki, ki se nanašajo na določen objekt, dejavnost ali stanje in dajejo informacijo ali navodilo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Znak je lahko napis, barva, svetlobni znak, zvočni signal, govorna ali ročna komunikacija. Na tej spletni strani boste spoznali tudi obliko, barvo in velikost varnostnih znakov ter obveznosti delodajalcev v zvezi z uporabo varnostnih znakov.