Napotki

1. Izmenjevanje in kombiniranje znakov:

Uporablja se lahko katerikoli od naslednjih znakov, če je tako zagotovljena ustrezna razpoznavnost oznake in če so enako učinkoviti:

 • varnostna barva ali napis na tabli za označitev mest, kadar gre za oviro ali možnost padca,
 • svetlobni znaki, zvočni signali ali govorna komunikacija,
 • ročni signali ali govorna komunikacija.

Možne kombinacije varnostnih znakov:

 • svetlobni znaki in zvočni signali,
 • svetlobni znaki in govorna komunikacija,
 • ročni signali in govorna komunikacija.

2. Učinkovitost znaka se ne sme zmanjšati:

2.1 s prisotnostjo drugega vira oddajanja iste vrste znaka, ki ovira vidnost ali slišnost

 • s tem, da so znaki preveč drug ob drugem (skupaj),
 • s sočasno uporabo dveh svetlobnih znakov, ki ju je mogoče zamenjati,
 • z uporabo svetlobnega znaka v bližini drugega podobnega svetlobnega vira,
 • z uporabo dveh akustičnih signalov istočasno,
 • z uporabo akustičnega signala, če je okolje preveč hrupno,

2.2. s pomanjkljivo obliko, nezadostnim številom, nepravilno namestitvijo, slabim vzdrževanjem in nepravilnim delovanjem znakov ali signalnih naprav.

3. Nameščanje, vzdrževanje in delovanje varnostnih znakov

3.1. Število znakov ali signalnih naprav, ki jih je treba namestiti, in njihovo nameščanje, je odvisno od resnosti nevarnosti in od področja, ki ga pokrivajo.

3.2. Glede na zahteve je treba znake in signalne naprave redno čistiti, vzdrževati, pregledovati, popravljati in po potrebi menjavati, da se zagotovi ohranjanje njihovih bistvenih in funkcionalnih lastnosti.

3.3. Znaki, za katere je potreben zunanji vir energije, morajo imeti zagotovljeno rezervno napajanje za primer izpada električnega toka.

3.4. Sprožitev svetlobnega znaka ali akustičnega signala napove, kdaj nastopijo okoliščine, zaradi katerih je znak predviden, delovati pa mora toliko časa, kolikor časa takšne okoliščine trajajo.

3.5. Svetlobne znake in akustične signale je treba takoj po uporabi ponovno postaviti v stanje pripravljenosti.

3.6. Da bi zagotovili pravilno delovanje in učinkovitost svetlobnih znakov in akustičnih signalov, jih je treba preskusiti prvič po namestitvi in potem med uporabo v dovolj pogostih časovnih presledkih.

3.7. Če določeni delavci slabše slišijo signal ali vidijo znak, tudi zato, ker nosijo osebno varovalno opremo, je treba ustrezno ukrepati, da se taki znaki dopolnijo ali zamenjajo.

3.8. Zaprte ali ograjene prostore, kjer se skladiščijo večje količine nevarnih snovi ali preparatov, je treba z zunanje strani označiti z ustreznim opozorilnim znakom ali označbami, razen v primerih, ko že same nalepke na posameznih embalažnih enotah ali vsebnikih vsebujejo ustrezna opozorila in obvestila.