Pomen izrazov

Pojem Pomen
varnostni znak je znak, ki se nanaša na določen objekt, dejavnost ali stanje, in daje informacijo ali navodilo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Znak je lahko napis, barva, svetlobni znak, zvočni signal, govorna ali ročna komunikacija;
znak za prepoved je znak, ki prepoveduje določeno dejanje, ki lahko povzroči tveganje za varnost in zdravje;
opozorilni znak je znak, ki opozarja na tveganje ali nevarnost;
znak za obvezno ravnanje je znak, ki predpisuje obvezno ravnanje v določenem primeru;
znak za izhod v sili ali prvo pomoč je znak, ki daje informacije o zasilnih izhodih, pripomočkih za prvo pomoč in reševanje;
informacijski znak je znak, ki daje določene informacije, ki so drugačne kot pri znakih za prepoved, opozorilnih znakih, znakih za obvezno ravnanje in znakih za izhod v sili ali prvo pomoč;
napis je znak, ki daje specifične informacije v obliki geometrijskih likov, barv, simbolov ali piktogramov, in je viden le, če se ga osvetli s svetlobo primerne jakosti;
dopolnilni napis je napis, ki daje dopolnilne informacije in se uporablja skupaj z enim od znakov (napisom), ki dajejo specifične informacije v obliki geometrijskih likov, barv, simbolov ali piktogramov, in so vidni le, če se jih osvetli s svetlobo primerne jakosti;
varnostna barva je barva, ki ima točno določen pomen;
simbol ali piktogram je lik, ki opisuje stanje ali predpisuje specifično ravnanje, uporablja pa se na napisu ali osvetljeni površini;
svetlobni znak je znak, ki ga daje naprava, narejena iz delno ali popolnoma prosojnega materiala, ki se osvetli z notranje strani ali od zadaj, tako da daje videz osvetljene površine;
zvočni signal je kodiran signal, ki ga oddaja naprava, ki je izdelana za ta namen, brez uporabe človeškega ali umetnega glasu;
govorna komunikacija je vnaprej dogovorjeno ustno sporočilo s človeškim ali umetnim glasom;
ročni signal je premikanje in položaj rok v kodirani obliki za vodenje oseb, ki izvajajo manevre, ki pomenijo tveganje za delavce.