Priložnostni

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VARNOSTNE ZNAKE

1. Svetlobni znaki, akustični signali in govorna komunikacija se morajo uporabljati, kadar se to zahteva, upoštevajoč možnost izmenjevanja in kombiniranja znakov, za opozarjanje na nevarnost, za poziv oseb, da ukrepajo na točno določen način, in za evakuacijo oseb v sili.

Izmenjevanje in kombiniranje znakov:
Uporablja se lahko katerikoli od naslednjih znakov, če je tako zagotovljena ustrezna razpoznavnost oznake in če so enako učinkoviti:

  • varnostna barva ali napis na tabli za označitev mest, kadar gre za oviro ali možnost padca,
  • svetlobni znaki, zvočni signali ali govorna komunikacija,
  • ročni signali ali govorna komunikacija.

Možne kombinacije varnostnih znakov:

  • svetlobni znaki in zvočni signali,
  • svetlobni znaki in govorna komunikacija,
  • ročni signali in govorna komunikacija.

2. Ročni signali in govorna komunikacija se morajo uporabljati, kadar to zahteva usmerjanje oseb, ki opravljajo nevarne premike.