Stalni

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VARNOSTNE ZNAKE

1. Stalni napisi na tablah se morajo uporabljati za prepovedi, opozorila, zahteve ter označevanje poti in izhodov v sili ter prostorov za prvo pomoč.
Napisi in varnostna barva se morajo uporabljati za trajno označitev lokacije in identifikacije opreme za gašenje požarov.

2. Znaki za označevanje vsebnikov za nevarne snovi ali nevarne preparate morajo biti nameščeni na vidnem mestu in v obliki trdnih tabel, samolepilnih etiket ali nanešeni z barvo ter z ustreznim simbolom (piktogramom) na barvni podlagi.
Oznake se lahko tudi:

  • nadomestijo z opozorilnimi znaki,
  • opremijo se lahko z dodatnimi informacijami, kot so ime ali formula nevarne snovi in opis nevarnosti ter
  • nadomestijo ali dopolnijo z znaki, ki so predvideni za prevoz nevarnih snovi ali preparatov za transportne vsebnike, ki se uporabljajo na delovnem mestu.

Označbe cevovodov morajo biti nameščene na vidnih mestih v bližini najnevarnejših mest kot so ventili in spoji ter v primernih razmakih po vsej dolžini.

 

3. Mesta, na katerih obstaja tveganje za trčenje ob ovire ali padec, morajo biti trajno označena z varnostno barvo in napisi na tablah.

 

4. Prometne poti morajo biti trajno označene z varnostno barvo.