Opozorilni znaki

Vnetljivo

 

Eksplozivna snov
Eksplozivna snov

 

Strupena snov
Strupena snov

 

Korozivna snov

 

Radioaktivna snov

 

Viseče breme

 

Pozor! Industrijska vozila

 

Pozor! Elektrika

 

Pozor! Splošna nevarnost

 

Laser!

 

Oksidant!

 

Neionizirano sevanje!

 

Močno magnetno polje

 

Pozor, ovire!

 

Nevarnost padca

 

Biološka nevarnost

 

Nizka temperatura

 

Škodljiva in dražeča snov

 

Optična sevanja!