Znaki obveznosti

Obvezna zaščita oči

 

Eksplozivna snov
Obvezna uporaba varnostne čalade

 

Strupena snov
Obvezna uporaba zaščite ušes

 

Obvezna uporaba respiratorja

 

Obvezna uporaba zaščitnih škornjev

 

Obvezna uporaba zaščitnih rokavic

 

Obvezna uporaba zaščitnega kombinezona

 

Obvezna uporaba ščitnika obraza

 

Obvezna uporaba varnostnega pasu

 

Obvezna pot za pešce

 

Splošen znak za obveznost (biti mora dopolnjen z drugim znakom)