Znaki prepovedi

Prepovedano kajenje

 

Eksplozivna snov
Prepovedano kajenje in kurjenje

 

Strupena snov
Dostop pešcem je prepovedan

 

Prepovedano gašenje z vodo

 

Voda ni pitna

 

Dostop za nepooblaščene osebe je prepovedan

 

Dostop za industrijska vozila je prepovedan

 

Dotikanje je preovedano