Znaki za izhod v sili in prvo pomoč

 

Eksplozivna snov

 

Strupena snov

 

 

 

 

Izhod v sili in smeri umika ob nevarnosti

 

 

 

Oznake za označitev smeri umika (pomožni znaki)

 

 

 

Prva pomoč
Prva pomoč

 

Nosila
Nosila

 

Prha
Prha

 

Prha za izpiranje oči
Prha za izpiranje oči

 

Telefon v sili
Telefon v sili