Govorno komuniciranje

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

1.1. Govorno komuniciranje med osebo, ki oddaja sporočilo, in enim ali več prejemniki sporočila, mora potekati v obliki kratkih stavkov, fraz ali posameznih besed.

1.2. Govorna sporočila morajo biti kratka, enostavna in razumljiva, tako da niso odvisna od govornih sposobnosti osebe, ki daje sporočila.

1.3. Govorno komuniciranje lahko poteka neposredno z govorom ali posredno z uporabo zvočnih naprav.

 

2. POSEBNA PRAVILA

2.1. Osebe, ki govorno komunicirajo, morajo dobro poznati jezik, v katerem sporočila oddajajo, da jih pravilno izgovarjajo in razumejo.

2.2. Če se govorno komuniciranje uporablja namesto kretenj ali skupaj z njimi, se lahko pri tem uporabljajo naslednje kodirane besede:

 

začetek označuje začetek ukaza
stoj motnja ali konec operacije
konec konec operacije
dvigni dvigni breme
spusti spusti breme
naprej*

nazaj*

desno*

levo*
koordinacija z odgovarjajočimi ročnimi signali*
nevarnost za nujno ustavitev operacije
hitro za pospešitev premika iz varnostnih razlogov

Več