Označevanje ovir, nevarnih področij in prometnih poti

1. ZNAKI ZA OZNAČEVANJE OVIR IN NEVARNIH PODROČIJ

1.1. Mesta v obratih, v katerih obstaja nevarnost, da osebe trčijo ob ovire, padejo ali se na njih zrušijo bližnji predmeti, delavci in druge osebe pa imajo dostop do njih, morajo biti označena z izmenjajočimi rumenimi in črnimi ali rdečimi in belimi progami.

1.2. Dimenzije označb morajo biti v skladu z velikostjo ovir ali nevarnih mest.

1.3. Rumene in črne proge ali rdeče in bele proge morajo biti pod kotom 45 stopinj. Proge morajo biti enako široke.

Primer:

 

2. OZNAČEVANJE PROMETNIH POTI

2.1. Kjer je potrebno zaradi načina uporabe prostorov in opreme delavce posebej varovati pred nevarnostmi, je potrebno prometne poti jasno označiti z neprekinjeno črto bele ali rumene barve, kar je odvisno od barve podlage.

2.2. Barvne črte morajo biti narisane na takih mestih, da je pri tem zagotovljena varnostna razdalja med vozili in bližnjimi objekti ter med pešci in vozili.

2.3. Stalne prometne poti med objekti morajo biti označene na enak način kot prometne poti v zgradbah, razen v primeru, če imajo ob straneh pločnike, ali če so poti za pešce z arhitektonskimi ovirami ločene od prometnih poti.