Označevanje požarne opreme in njena namestitev

NAVEDENE ZAHTEVE VELJAJO IZKLJUČNO ZA POŽARNO VARSTVO.

1. Požarna oprema mora biti prepoznavno označena z rdečo barvo ter dodatno označena z ustreznimi tablami.

2. Rdeče področje mora biti zadosti veliko, kar omogoča enostavno prepoznavanje te opreme.

3. Lahko se z rdečo barvo označi prostor, kjer se taka oprema hrani. Prav tako mora biti označen tudi dostop v tak prostor.

4. Table, ki prikazujejo požarne znake, se uporabljajo za označitev lokacije te opreme, kot so hidrant, lestev, gasilnik, telefon za javljanje požara.