Ročni signali

1. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA ROČNE SIGNALE

Ročni signali morajo biti natančni, enostavni, dobro vidni, lahki za izvajanje in razumevanje ter opazno ločljivi od drugih kretenj osebe, ki jih daje.

Če oseba uporablja obe roki istočasno, se morata roki premikati simetrično in pri tem dajati samo en signal.

šteje se, da ročni signali še vedno izpolnjujejo gornje pogoje, če nekoliko odstopajo ali če so bolj podrobni od signalov, ki so prikazani v prilogi IX pravilnika o varnostnih znakih (ogledate si jih lahko tudi na naslednjih primerih), imeti pa morajo enak pomen in razumljivost.

 

2. PRAVILA ZA DAJANJE ROČNIH SIGNALOV

2.1. Oseba, ki daje ročne signale, se imenuje signalist. Signalist daje manevrirna navodila osebi, ki se imenuje upravljavec.

2.2. Signalist mora vizualno spremljati vse manevre, ki jih izvaja upravljavec.

2.3. Obveznost signalista je poleg vodenja manevrov tudi zagotavljanje varnosti delavcev in drugih oseb v bližini izvajanja operacij.

2.4. Če signalist sam ne more vizualno spremljati vseh manevrov, ki jih izvaja upravljavec, mora delodajalec za takšen primer določiti več signalistov.

2.5. Upravljavec mora takoj prekiniti trenutni manever z namenom, da od signalista zahteva nova navodila, če oceni, da ukazov, ki jih je od njega dobil, ne more izvesti na varen način.

2.6. Pripomočki:

  • upravljavec mora signalista razločno prepoznati s svojega mesta,
  • signalist mora nositi enega ali več prepoznavnih obeležij, na primer jopič, čelado, narokavnike in odsevne trakove ali uporabljati signalni  loparček,
  • prepoznavna obeležja morajo biti svetlih barv. Vsa obeležja morajo biti iste barve, ki se lahko uporablja izključno v ta namen.

 

3. KODIRANI SIGNALI, KI SE MORAJO UPORABLJATI

Naslednji kodirani signali se morajo uporabljati za enake manevre v posameznih dejavnostih

splošni signali -začetek
-stoj
-konec
navpični premiki -dvigni
-spusti
-navpična razdalja
vodoravni premiki -premik naprej
-premik nazaj
-levo
-desno
-vodoravna razdalja
nevarnost -nevarnost
-hitro
-počasi