Splošne zahteve za znake na tablah

1. IZGLED

1.1. Oblike in barve znakov na tablah so prilagojene njihovi specifični uporabi za prepovedi, opozorila, pooblaščeno ravnanje, zasilne izhode in gasilno opremo. Podroben opis je naveden v 3. točki.

1.2. Piktogrami morajo biti enostavni, zato morajo vsebovati samo bistvene elemente.

1.3. Piktogrami se lahko delno razlikujejo od skic/grafične podobe varnostnih znakov, ki so navedene v Prilogi II pravilnika ter prikazani na teh spletnih straneh, če kljub temu jasno sporočajo vsebino in ni možno napačno razumeti njihovega pomena.

1.4. Table morajo biti izdelane iz materiala, ki je odporen na udarce, vodo in vremenske vplive.

1.5. Velikosti tabel ter kalorimetrične in fotometrične lastnosti materialov, iz katerih so izdelane, morajo biti take, da so znaki na tablah ves čas uporabe dobro vidni in razpoznavni.

 

2. POGOJI UPORABE

2.1. Table morajo biti nameščene na primerni višini od tal, ki odgovarja liniji gledanja. Pri tem je potrebno upoštevati obstoječe ovire na dostopu v območje ogrožanja in v njegovi neposredni bližini. Mesto namestitve table mora biti dobro osvetljeno, lahko dostopno in dobro vidno.

Na mestih, ki so slabo naravno osvetljena, je priporočljiva uporaba fluorescentnih barv, refleksnih materialov in dodatna umetna osvetlitev.

2.2. Tablo je potrebno odstraniti, ko okoliščina, zaradi katere je bila postavljena, preneha obstajati.

 

3. UPORABA ZNAKOV NA TABLAH

Specifična uporaba Izgled Piktogram in barva
znaki prepovedi okrogla oblika črn piktogram na beli podlagi z rdečo obrobo in rdečo diagonalno črto, pri čemer mora rdeča barva zavzemati najmanj 35% površine znaka
opozorilni znaki trikotna oblika črn piktogram na rumeni podlagi s črno obrobo, pri čemer mora rumena barva zavzemati najmanj 50% površine znaka
znaki obveznosti okrogla oblika bel piktogram na plavi podlagi, pri čemer mora plava barva zavzemati najmanj 50% površine znaka
znaki za izhod v sili in prvo pomoč pravokotna ali kvadratna oblika bel piktogram na zeleni podlagi, pri čemer mora zelena barva zavzemati najmanj 50% površine znaka
požarni znaki pravokotna oblika bel piktogram na rdeči podlagi, pri čemer  mora rdeča barva zavzemati najmanj 50% površine znaka