Zvočni znaki

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

1.1. Zvočni znak mora:

a) imeti zvočno raven na stopnji dobre zaznavnosti oziroma slišnosti, ki je za 10 dB(A) višja od ravni hrupa v okolju, vendar ne sme dosegati praga bolečine;

b) biti dobro prepoznaven glede trajanja konic in intervalov med dvema konicama ter se jasno razločevati od drugih zvočnih znakov v okolju.

1.2. Če naprava oddaja zvočni znak s stalno in spremenljivo frekvenco, mora biti spremenljiva frekvenca namenjena za opozarjanje na višjo stopnjo nevarnosti ali za nujno ukrepanje ob nevarnosti.

 

2. KODIRANJE ZNAKA

Znak za evakuacijo mora biti kontinuiran.