Nasilje na delovnem mestu

Nasilje na delovnem mestu ima lahko obliko fizičnega ali verbalnega nasilja, vključuje pa tudi grožnje z nasiljem.

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

 

PREDPISI, OKVIRNI SPORAZUMI

Seznam veljavnih predpisov s področa varnosti in zdravja pri delu
Evropski socialni partnerji (ETUC, UNICE, UEAPME in CEEP) so 26.04.2007 podpisali Okvirni sporazum o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu, katerega cilj je zagotoviti delodajalcem in delavcem ogrodje za prepoznavanje in preprečevanje nadlegovanja in nasilja v zvezi z delom.

Nazaj