Tekmovanja za priznanje za dobro prakso

Namen tekmovanj za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu« je  trojen: (1) s konkretnimi primeri pokazati zlasti delodajalcem, kakšne so koristi upoštevanja dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu; (2) širjenje informacij o primerih dobre prakse in spodbujanje njihove izmenjave; ter (3) promocija kampanj Zdravo delovno okolje. Tekmovanja sodijo med najbolj u?inkovite preventivne akcije.

Primeri dobre prakse so v praksi uporabljene rešitve, namenjene učinkovitemu obvladovanju tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu. Primeri dobre prakse torej niso niti teoretične niti hipotetične narave.

 • Nacionalna tekmovanja za priznanje "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu"

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vsako drugo leto organizira nacionalno tekmovanje za priznanje "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu". Minister, pristojen za delo, imenuje tripartitno komisijo za ocenjevanje kandidatov za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu« ter jo zadolži za izvedbo tekmovanja.

  Postopek izvedbe nacionalnega tekmovanja je prilagojen pravilom in kriterijem evropskega tekmovanja, katerega organizator je EU-OSHA. Na ta način je prejemnikom nacionalnih priznanj zagotovljena možnost sodelovanja na evropskem tekmovanju.

  Tekmovanje za priznanje "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu" poteka v dveh kategorijah: (1) v prvi kategoriji tekmujejo organizacije z manj kot 100 zaposlenimi, (2) v drugi kategoriji pa organizacije, ki zaposlujejo 100 ali več zaposlenih.

  Podrobnejše informacije o Nacionalnem tekmovanju za priznanje "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2109" so objavljene tu. 
 • Evropska tekmovanja za nagrade in priznanja "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu"

  Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu vsako drugo leto organizira evropsko tekmovanje za nagrade in priznanja "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu", na katerem sodelujejo zmagovalci nacionalnih tekmovanj iz držav članic EU.
  Dosedanji prejemniki teh prestižnih evropskih nagrad in priznanj iz Slovenije so:
  • »Evropsko priznanje za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2016-2017« je prejel primer dobre prakse  »Zdrava delovna mesta za vse generacije« , ki ga je razvila Policijska uprava Murska Sobota;
  • Evropsko priznanje za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2014-2015« je prejel primer dobre prakse »Triglav.smo«, ki ga je razvil Triglav, d.d.
  • »Evropsko priznanje za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2012-2013« je prejel primer dobre prakse »Zdrava hrbtenica - zdrava družba. Program obvladovanja tveganj za zdravje«, ki ga je razvilo podjetje ASCOM d.o.o., Idrija;

  • Evropsko priznanje za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2010-2011« je prejel primer dobre prakse »Varnost za vsakogar«, ki ga je razvil Otis Lift d.o.o.;
  • »Evropsko nagrado za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2009« je prejel primer dobre prakse »Zdrav, zadovoljen in motiviran sodelavec - najpomembnejša vrednota podjetja«, ki ga je razvilo Zdravilišče Radenci d.o.o.;
  • »Evropsko priznanje za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2009« je prejel primer dobre prakse »Celostna obravnava ocene tveganja«, ki ga je razvil Revoz d.d.;
  • »Evropsko nagrado za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2007« je prejel primer dobre prakse »Zmanjšanje tveganj za kostno-mišična obolenja«, ki ga je razvil Savatech d.o.o.