Evropsko tekmovanje za nagrade in pohvale »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu«

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) vsake tri leta razpiše tekmovanje za evropske nagrade in pohvale »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu«, na katerem sodelujejo zmagovalci nacionalnih tekmovanj iz držav članic EU, držav kandidatk za članstvo v EU in držav EFTA. Za izvedbo evropskega tekmovanja je zadolžena mednarodna žirija, ki jo imenuje agencija.  

Prejemniki evropskih nagrad in pohval so vabljeni na slavnostno podelitev nagrad in pohval, ki poteka v Bilbau (Španija) in predstavlja vrh kampanje Zdravo delovno okolje. Agencija krije stroške udeležbe predstavnikov organizacij, ki prejmejo evropske nagrade.

Poleg tega agencija promovira primere dobre prakse, ki sodelujejo na tekmovanju, po vsej Evropi, prejemnike nagrad in pohval pa predstavi v posebni publikaciji.  

Prejemniki prestižnih evropskih nagrad in pohval iz Slovenije so: