Varno in zdravo delo v digitalni dobi

14. 12. 2023 ob 12:00 - 14. 11. 2023 ob 15:15

14. novembra 2023 smo v Sloveniji napovedali izvajanje evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2023-2025: Varno in zdravo delo v digitalni dobi.

 

Spletni seminar Varno in zdravo delo v digitalni dobi

14. november 2023, 12.00–15.15

Digitalne tehnologije ne spreminjajo samo načina dela, temveč vplivajo tudi na to, kje in kdaj delamo. Robotika in umetna inteligenca podpirata in nadomeščata delavce, ki opravljajo delo v nevarnih okoljih. Masovni podatki omogočajo učinkovitejše sisteme spremljanja varnosti in zdravja pri delu. Delo na daljavo zaposlenim ponuja večjo samostojnost in lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Vpliv avtomatizacije, digitalizacije in robotizacije na varnost in zdravje pri delu pa je navkljub koristim še vedno precejšnja neznanka. Morebitne izzive in tveganja je treba temeljiteje proučiti ter zakonodajo prilagoditi tako, da bo zagotavljala varnost in zdravje delavcev v sodobnem delovnem okolju. Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2023-2025: Varno in zdravo delo v digitalni dobi si bo prizadevala ozaveščati o izzivih, ki jih na področje varnosti in zdravja pri delu prinaša digitalna preobrazba dela.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je v okviru štiriletnega raziskovalnega projekta proučevala priložnosti, izzive ter tveganja za varnost in zdravje pri delu, ki jih prinaša digitalna preobrazba dela. Ena izmed njenih ključnih ugotovitev je, da so digitalne tehnologije varne in produktivne samo, če so načrtovane ter se izvajajo, upravljajo in uporabljajo ob upoštevanju pristopa, osredotočenega na človeka. To pomeni, da morajo digitalne tehnologije (še zlasti umetna inteligenca) podpirati, vendar ne nadomeščati človekovega nadzora in odločitev ali obveščanja in sodelovanja delavcev ter posvetovanja z njimi. Da bi čim bolje izkoristili priložnosti, povezane z digitalnimi tehnologijami na delovnih mestih, in preprečili morebitna tveganja, je treba vprašanja varnosti in zdravja obravnavati že v fazi načrtovanja, saj bo v fazi izvajanja morda že prepozno. Enako pomembno je prizadevanje za večjo digitalno pismenost delavcev in delodajalcev, ki jim bo omogočilo boljše poznavanje digitalnih sistemov ter tveganj in priložnosti, ki jih prinašajo.

 

DNEVNI RED

Moderatorka:

prof. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru 

12.00–12.10

Uvodna pojasnila

prof. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru 

12.10–12.20

Pozdravni govor

mag. Nikolaj PETRIŠIČ, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

12.20–12.40

Dokumentarni film Pred mostom

Lewis WILCOX, režiser

Film Before the Bridge

12.40–13.10

 

Aktualni izzivi na področju varnosti in zdravja pri delu v digitalni dobi

prof. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Predstavitev 

13.10–13.20

Razprava

13.20–13.30

Aktivni odmor: vaje za dobro počutje na delovnem mestu

Športna unija Slovenije

Vaje na delovnem mestu 

13.30–14.00

Spreminjajoči se svet dela: opažanja specialista medicine dela

asist. Dani MIRNIK, dr. med., spec. MDPŠ

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Predstavitev

14.00–14.10

Razprava 

14.10–14.11

 

Film Napo sodeluje z roboti

Napo konzorcij

Napo film

14.11–14.40

Praktični vidiki digitalizacije za varnost in zdravje pri delu

Željka KUTIJA, mag.

Impol

Predstavitev

14.40–14.50

Razprava 

14.50–15.10

 

Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2023-25: Varno in zdravo delo v digitalni dobi

Vladka KOMEL, koordinatorica nacionalne informacijske točke EU-OSHA

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Predstavitev

15.10–15.15

 

Zaključki

prof. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru 

 

Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2023-2025:

Varno in zdravo delo v digitalni dobi

bo potekala od oktobra 2023 do novembra 2025.

Aktivnosti kampanje na evropski in slovenski ravni lahko spremljate na:
https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/sl

Objavljeno dne 06. 12. 2023

Nazaj