Svetlobni znaki

1. IZGLED

1.1. Svetloba, ki jo oddaja znak, mora ustvariti takšen kontrast glede na svojo okolico, ki je v skladu s predvidenimi pogoji njegove uporabe, vendar brez nepotrebnega bleščanja ali slabe vidnosti kot posledice nezadostne svetlobe, ki jo oddaja znak

1.2. Svetleča površina znaka mora biti enobarvna, na njej pa je lahko piktogram s specifičnim ozadjem.

1.3. Barva znaka mora biti v skladu z navodili za pomen ali namen varnostne barve.

1.4. Če znak vsebuje piktogram, morajo črke odgovarjati splošnim zahtevam, ki veljajo za znake na tablah.

 

2. SPECIFIČNA PRAVILA UPORABE

2.1. Če neka naprava lahko oddaja stalne znake in znake v presledkih, mora biti znak v presledkih namenjen za opozarjanje na višjo stopnjo nevarnosti ali na nujno ukrepanje. Trajanje in frekvenca svetlobnega znaka v presledkih mora biti taka, da se:

  • zagotovi ustrezen sprejem sporočila,
  • prepreči zamenjava z drugimi svetlobnimi znaki.

2.2. Če se svetlobni znak uporablja namesto zvočnega ali skupaj z njim, mora biti pri tem uporabljen enak način kodiranja.

2.3. Naprave, ki oddajajo svetlobne znake v primeru resne nevarnosti, morajo biti redno vzdrževane, opremljene pa morajo biti s pomožnim virom napajanja.