Poklicne kostno-mišične bolezni

10. 11. 2023 ob 12:00 - 10. 11. 2023 ob 15:15

Pri priznavanju poklicne bolezni je potreben obstoj vzročne zveze med daljšim neposrednim vplivom delovnih pogojev ali delovnega procesa na določenem delovnem mestu ali na delu, ki spada v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere delavec je ali je bil zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

Spletni seminar Poklicne kostno-mišične bolezni

10. november 2023, 12.00–15.15

Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) je delodajalec dolžan pri načrtovanju delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, uporabe delovne in osebne varovalne opreme in uporabe nevarnih kemičnih snovi zagotoviti, da so bili upoštevani vsi vplivi na varno in zdravo delo delavcev ter da so okolje, postopki, prostori, oprema in snovi primerni in v skladu z namenom uporabe. Poleg tega mora delodajalec pri načrtovanju dela upoštevati duševne in telesne zmožnosti delavcev ter zmanjševati tveganja zaradi delovnih obremenitev, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje delavcev pri delu.

Kronična kostno-mišična obolenja imajo lahko različne stopnje vpliva na posameznika, od blagega nelagodja do neznosne bolečine. Čeprav bolečine niso vedno hude, so pogosto vztrajne, nadležne in obremenjujoče. Njihova intenzivnost se lahko spreminja, pogosto nepredvidljivo. Bolečina lahko otežuje ponavljajoče se gibe. Pogosto povzroča togost, zato lahko bolniki potrebujejo nekaj časa, da se začnejo gibati. Spanje je lahko moteno, zaradi česar je bolečino težje prezreti. Ljudje lahko postanejo utrujeni in celo izčrpani, zlasti tisti z vnetno boleznijo ali tisti, katerih spanje je moteno. Osebe s kronično boleznijo pogosto skrbi prihodnost; skrbi jih ali se bodo njihove omejitve povečale ali bodo izgubili službo. Za nekatera stanja so značilni zagoni, zato imajo oboleli dobre in slabe dni. Če delodajalec ni naklonjen, lahko pride do prezentizma, pri čemer delavec še naprej vztraja v neugodnih razmerah po najboljših močeh, saj se boji, da bo izgubil službo; vendar postaja vedno manj produktiven, okoliščine na delovnem mestu pa povečujejo raven njegovega stresa in poslabšujejo njegovo stanje.

Pri priznavanju poklicne bolezni je potreben obstoj vzročne zveze med daljšim neposrednim vplivom delovnih pogojev ali delovnega procesa na določenem delovnem mestu ali na delu, ki spada v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere delavec je ali je bil zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

DNEVNI RED 

Moderatorka:

doc. dr. Alenka ŠKERJANC

UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 

12.00–12.10

Uvodna pojasnila

doc. dr. Alenka ŠKERJANC

UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 

12.10–12.20

Pozdravni govor

mag. Nikolaj PETRIŠIČ, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

12.20–12.50

 

Pravilnik o poklicnih boleznih

izr. prof. dr. Metoda DODIČ FIKFAK, dr. med., spec. MDPŠ, predstojnica

UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

Predstavitev 

12.50–13.00

Razprava 

13.00–13.30

Poklicne kostno-mišične bolezni: prve izkušnje in predlogi iz področja medicine dela

doc. dr. Alenka ŠKERJANC

UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

Predstavitev

13.30–13.40

Razprava

13.40–13.50

 

Aktivni odmor: vaje za dobro počutje na delovnem mestu

Športna unija Slovenije

Vaje na delovnem mestu

13.50–14.20

 

Kostno-mišična obolenja in pomen ocenjevanja tveganja

mag. Nikolaj PETRIŠIČ, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Predstavitev

Slavko KRIŠTOFELC, direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu

Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Predstavitev 

14.20–14.30

Razprava

14.30–15.00

 

Primer dobre prakse: Zavarujmo zdravje

Nataša FEMEC

Zavarovalnica Triglav, d. d. 

15.00–15.05

Razprava

15.05–15.15

 

Zaključki

doc. dr. Alenka ŠKERJANC

UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 

Seminar predstavlja nadaljevanje aktivnosti

evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2020-22:

Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta.

Objavljeno dne 06. 12. 2023

Nazaj