Ste razvili inovativno in učinkovito prakso preprečevanja tveganj za varnost in zdravje pri delu, povezano z uvajanjem digitalnih tehnologij?

Ponovno vas vabimo, da kandidirate za priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2024-2025«.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti preko nacionalnega tekmovanja za priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2024-2025« išče inovativne in učinkovite prakse preprečevanja tveganj za varnost in zdravje pri delu iz resničnega življenja, ki so povezane z uvajanjem digitalnih tehnologij pri delu ali oprte nanje.

Nacionalno tekmovanje poteka pod okriljem evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2023-25: Varno in zdravo delo v digitalni dobi, ki obravnava naslednjih pet prioritetnih področij:

  • platformno delo,
  • avtomatizacija delovnih nalog,
  • delo na daljavo in hibridno delo,
  • upravljanje zaposlenih s pomočjo umetne inteligence in
  • pametni digitalni sistemi za spremljanje varnosti in zdravja pri delu.

Na nacionalno tekmovanje se lahko prijavijo podjetja, zavodi, ustanove, ponudniki usposabljanja in organizacije s področja izobraževanja, sindikati, delodajalska združenja, panožna združenja, nevladne organizacije, zavarovalnice, posredniške organizacije, spletne platforme, skupine platformnih delavcev in druge organizacije, ne glede na njihovo velikost in gospodarsko dejavnost. V središču tekmovanja so delovna mesta in dobra praksa, ki se na njih izvaja.

Nacionalno tekmovanje poteka v dveh kategorijah:

  • v prvi kategoriji tekmujejo organizacije, ki imajo 100 ali več zaposlenih,
  • v drugi kategoriji pa organizacije, ki imajo manj kot 100 zaposlenih.

Tripartitna žirija za ocenjevanje kandidatov za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2023-2025« bo vse prijavljene primere dobre prakse ocenila, skladno s sprejetimi merili. Z večino glasov bo žirija izbrala tri najboljše primere dobre prakse v posamezni kategoriji.

Priznanja bodo podeljena na slavnosti, ki jo bo ministrstvo organiziralo konec leta v Narodni galeriji. Zmagovalci v posamezni kategoriji na nacionalni ravni bodo uvrščeni na evropsko tekmovanje. Poleg tega jim bo ministrstvo ponudilo možnost sodelovanja v kratkem filmu, namenjenem predstavitvi njihovega primera dobre prakse širši slovenski in evropski javnosti. Predstavniki organizacij, ki so razvile nagrajene primere dobre prakse, bodo vabljeni tudi na številne dogodke, na katerih bodo imeli priložnost predstaviti svoje dosežke.    

Vabimo vas, da izpolnite prijavnico in jo pošljete najkasneje do 16. septembra 2024 do 16.00 na e-naslov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: gp.mddsz@gov.si

 Več informacij o tekmovanju je objavljeno na spletni strani, namenjeni podrobnejši predstavitvi nacionalnega tekmovanja.

Objavljeno dne 10. 05. 2024

Nazaj