Prihodnost je tu: varnost in zdravje pri delu

01. 12. 2021 ob 09:00 - 01. 12. 2021 ob 16:30

Pandemija je krepko posegla v delovna okolja, tako v smislu same organizacije dela kot v smislu krepitve zavedanja, da je varnost in zdravje pri delu ključen pokazatelj uspešnosti gospodarstva. Varna in zdrava delovna okolja so v (post)pandemičnem obdobju namreč pomembnejša kot kadarkoli, za njihovo zagotavljanje pa je potrebno prevetriti marsikatero ustaljeno prakso ali način razmišljanja, morda celo predrugačiti prioritete.

Industrija 4.0 – digitalizacija, avtomatizacija in robotizacija proizvodnih procesov – nedvomno ustvarja bolj varna in zdrava delovna mesta. Umetna inteligenca po eni strani lahko pomaga izboljšati delovne procese, po drugi strani pa lahko mogoči vdor v zasebnost zaposlenih in povsem nove načine merjenja produktivnosti in učinkovitosti delavcev. Meja med večjo varnostjo in poseganjem v pravico do zasebnosti je lahko zelo tanka. Da bi preprečili poseg v zasebnost zaposlenih ter povzročili stres, povezan z delom, anksioznost ali celo izgorelost izpostavljenih tovrstnemu nadzoru, morajo delodajalci z osebnimi podatki zaposlenih ravnati odgovorno.

Delo na daljavo je že v prvem lanskem valu pandemije doživelo skokovit porast: če je bila pred pandemijo rast deleža tistih, ki delajo od doma, komaj opazna, so že prve analize razkrile, da so v času pandemije tako delali bistveno višji deleži zaposlenih. Delo na daljavo zato pod drobnogled postavlja način vodenja; kakor zaposleni, so se namreč tudi vodje znašli v novem položaju. Če so prej učinkovitost zaposlenih merili z njihovo prisotnostjo in nenehno zatopljenostjo v delo, to pri delu na daljavo ni več možno. Najpomembnejši sestavini dobrega vodenja sta postali zaupanje in odgovornost. To zahteva ne le miselni preobrat, ampak tudi povsem nove pristope. Vodje je potrebno usposobiti za nove načine vodenja in jim ponuditi orodja.

 

DNEVNI RED 

Moderator: Boštjan Romih
9.00–9.05  Uvod 
9.05–9.15  

Pozdravni govor 

Janez CIGLER KRALJ, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Govor  

9.15–9.45 

Delo v Evropi jutrišnjega dne 

Barbara GERSTENBERGER, vodja oddelka 

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) 

Predstavitev

9.45–10.15

Nastajajoča tveganja in izzivi za varnost in zdravje delavcev

William COCKBURN, v. d. izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Predstavitev

10.15-10.30  Razprava 
10.30–10.35 

Aktivni odmor 

PKMO – promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (https://pkmo.si/)

  Izziv: pandemija covida-19
10.35-10.55 

Dolgotrajni covid-19 

prof. dr. Bojana BEOVIĆ, dr. med., specialistka infektologije, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije

10.55–11.15 

Vračanje na delovno mesto po prebolelem covidu-19 in dolgotrajnem covidu: smernice za delodajalce in delavce                                          

dr. Ioannis ANYFANTIS, vodja projektov

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 

Predstavitev

11.15–11.25  Razprava 
11.25–11.30  

Aktivni odmor 

PKMO – promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (https://pkmo.si/)

  Izziv: delo na daljavo
11.30–11.50 

Delavci želijo delati na daljavo, vendar je treba urediti vprašanja, povezana z dolgim delavnikom, izolacijo in neustrezno delovno opremo

Oscar VARGAS LLAVE, raziskovalec

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) 

Predstavitev

11.50–12.10  

Delo na daljavo med učinkovitostjo in kaosom: (ne)prilagojeno vodenje

izr. prof. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK

Ekonomsko–poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Predstavitev

12.10–12.20  Razprava 
12.20–13.00  Odmor za kosilo 
  Challenge: Modern technologies in working environment
13.00–13.20 

Kaj pomeni digitalizacija delovnega okolja za organizacijo dela, kakovost delovnih mest ter varnost in zdravje pri delu?

Sara RISO, raziskovalka

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) 

Predstavitev

13.20–13.40 

Nove oblike vodenja delavcev s podporo umetne inteligence (UI) in njihov vpliv na varnost in zdravje pri delu

Emmanuelle BRUN, višja vodja projektov

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Predstavitev

13.40–13.50  Razprava 
13.50–13.55  

Aktivni odmor 

PKMO – promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (https://pkmo.si/)

  Izziv: z delom povezana psihosocialna tveganja in duševno zdravje zaposlenih
13.55–14.15 

Psihosocialna tveganja v digitalnem delovnem okolju

Sarah COPSEY, vodja projektov

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 

Predstavitev

14.15–14.35 

(Zlo)rabe psihoaktivnih snovi na delovnem mestu

prof. dr. Aleksandra KANJUO MRČELA

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Predstavitev

14.35–13.45  Razprava 
14.45–14.50  

Aktivni odmor 

PKMO – promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (https://pkmo.si/)

  Možne smeri razvoja varnosti in zdravja pri delu
14.50–15.10 

Možne smeri razvoja delovnega okolja – pogled sociologinje

prof. dr. Renata SALECL, raziskovalka

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

15.10–15.30 

Pogledi sindikalnih predstavnikov

Lučka BÖHM, izvršna sekretarka

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Ignacio DORESTE, svetovalec

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC)

15.30–15.50 

Pogledi delodajalskih predstavnikov

Igor ANTAUER, vodja interesne skupine delodajalcev v Državnem svetu Republike Slovenije

Rebekah SMITH, namestnica direktorja

BusinessEurope

15.50–16.10 

Pogledi vladnih predstavnikov

mag. Katja RIHAR BAJUK, generalna direktorica

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

16.10–16.20 

Sklepne besede

Charlotte GREVFORS ERNOULT, vodja oddelka

Evropska komisija

Vse datoteke (zip);

Video:

Viri:

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

  

Prijavi se na dogodek

Objavljeno dne 01. 02. 2022

Nazaj