Skupine po namenu

ZNAKI PREPOVEDI

Izgled Piktogram in barva

okrogla oblika

črn piktogram na beli podlagi z rdečo obrobo in rdečo diagonalno črto, pri čemer mora rdeča barva zavzemati najmanj 35% površine znaka

Več

 

OPOZORILNI ZNAKI

Izgled Piktogram in barva
trikotna oblika črn piktogram na rumeni podlagi s črno obrobo, pri čemer mora rumena barva zavzemati najmanj 50% površine znaka

Več

 

ZNAKI OBVEZNOSTI

Izgled Piktogram in barva
okrogla oblika bel piktogram na plavi podlagi, pri čemer mora plava barva zavzemati najmanj 50% površine znaka

Več

 

ZNAKI ZA IZHOD V SILI IN PRVO POMOČ

Izgled Piktogram in barva
pravokotna ali kvadratna oblika bel piktogram na zeleni podlagi, pri čemer mora zelena barva zavzemati najmanj 50% površine znaka

Več

 

POŽARNI ZNAKI

Izgled Piktogram in barva
Pravokotna oblika Bel piktogram na rdeči podlagi (rdeča barva mora zavzemati najmanj 50% površine znaka

Več

 

ZNAKI ZA OZNAČEVANJE OVIR, NEVARNIH PODROČIJ IN PROMETNIH POTI

  • mesta morajo biti označena z izmenjajočimi rumenimi in črnimi ali rdečimi in belimi progami,
  • rumene in črne proge ali rdeče in bele proge morajo biti pod kotom 45 stopinj. Proge morajo biti enako široke,
  • prometne poti je potrebno jasno označiti z neprekinjeno črto bele ali rumene barve, kar je odvisno od barve podlage.

 

SVETLOBNI ZNAKI

Svetloba, ki jo oddaja znak, mora ustvariti takšen kontrast glede na svojo okolico, ki je v skladu s predvidenimi pogoji njegove uporabe, vendar brez nepotrebnega bleščanja ali slabe vidnosti kot posledice nezadostne svetlobe, ki jo oddaja znak.

Svetleča površina znaka mora biti enobarvna, na njej pa je lahko piktogram s specifičnim ozadjem. Barva znaka mora biti v skladu z navodili za pomen ali namen varnostne barve.

 

ZVOČNI ZNAKI

Zvočna znaki morajo biti dobro prepoznavni, se jasno razločevati od drugih zavočnih znakov v okolju in biti dobro slišni.

Če naprava oddaja zvočni znak s stalno in spremenljivo frekvenco, mora biti spremenljiva frekvenca namenjena za opozarjanje na višjo stopnjo nevarnosti ali za nujno ukrepanje ob nevarnosti. Znak za evakuacijo mora biti kontinuiran.

 

GOVORNO KOMUNICIRANJE (KODIRANE BESEDE)

Govorno komuniciranje med osebo, ki oddaja sporočilo, in enim ali več prejemniki sporočila, mora potekati v obliki kratkih stavkov, fraz ali posameznih besed.
Govorna sporočila morajo biti kratka, enostavna in razumljiva.
Govorno komuniciranje lahko poteka neposredno z govorom ali posredno z uporabo zvočnih naprav.

začetek označuje začetek ukaza
stoj motnja ali konec operacije
konec konec operacije
dvigni dvigni breme
spusti spusti breme
naprej* koordinacija z odgovarjajočimi ročnimi signali*
nazaj*  
desno*  
levo*  
nevarnost  za nujno ustavitev operacije
hitro  za pospešitev premika iz varnosntih razlogov

 

ROČNI SIGNALI

Ročni signali morajo biti natančni, enostavni, dobro vidni, lahki za izvajanje in razumevanje ter opazno ločljivi od drugih kretenj osebe, ki jih daje.

Signalist  (oseba, ki daje ročne signale) daje manevrirna navodila osebi, ki se imenuje upravljavec. Signalist mora vizualno spremljati vse manevre, ki jih izvaja upravljavec ter zagotavljati varnost delavcev in drugih oseb v bliĹžini izvajanja operacij.

Odvisno od nastale nevarne situacije, se vsi gibi lahko izvajajo hitro ali počasi.
Za ročne signale se uporabljajo kodirni signali, ki so:

splošni signali -začetek
-stoj
-konec
navpični premiki -dvigni
-spusti
-navpična razdalja
vodoravni premiki -premik naprej
-premik nazaj
-levo
-desno
-vodoravna razdalja
nevarnost -nevarnost
-hitro
-počasi

Več